Karkara Brazilian Jiu-Jitsu

Depuis 2020, le Club Kimura de Jiu-Jitsu brésilien fait désormais partie de l’Association Karkará Brazilian Jiu-Jitsu

Plus d’informations ici.